For sale: a plot in Ramat Hasharon Katzanelson 16, Kiryat Yaarim neighborhood

חדש בבלעדיות ! בקריית יערים המערבית רמהש מגרש פנימי ושקט 430 מ״ר ברוטו, אדמה פרטית, לבניית בית בודד, עם תוכנית בניה מהממת עי ליליאן בן שוהם, אפשר לבנות בית במפלס אחד כ200 מ״ר ועוד בריכה ( אפשר גם לבנות 400 מר ). מחיר מבוקש 5.5 מ שח.